Digitalizace

Jedním ze základních poslání Národního filmového archivu je udržovat povědomí o naší filmové historii mezi širokou veřejností, nejen uchovávat naše filmové dědictví pro generace příští, ale také ho zpřístupňovat generacím současným. V dnešních technologických podmínkách je takové zpřístupnění možné především díky digitalizaci.

V NFA digitalizujeme za účelem zpřístupnění (viz Koncepce-digitalizace-digitálního-restaurování-a-digitální-archivace-v-NFA-v-letech-2014-2020, pdf). Digitalizované filmy nemohou nikdy nahradit původní historické materiály, obdobně jako nemůže byť sebelepší fotografická reprodukce malby nahradit galerijní kus samotný. Dovolí je ovšem sdílet se současnými diváky v široké škále platform – v digitalizovaných kinech, na DVD či Blu-ray, prostřednictvím služeb VOD či v televizním vysílání.

O procesu digitálního restaurování filmů jsme připravili popularizační infografiky, které celý proces srozumitelně přibližují.

Digitalizaci předchází podrobný průzkum všech dostupných filmových materiálů a pečlivý výběr těch z nich, které budou sloužit jako zdrojové pro digitalizaci a referenční pro práci s daty v digitálním prostředí. U mladších filmů kontaktujeme žijící tvůrce a jiné pamětníky a jejich výpovědi, vedené metodami orální historie, zaznamenáváme a využíváme jako cenný zdroj informací. Rozsáhlé rešerše ve sbírkách písemných archiválií NFA i v jiných archivech jsou zaměřeny na jednotlivé tituly a podmínky jejich výroby, laboratorního zpracování a uvádění. Průzkum, rozhovory i rešerše jsou klíčové pro rozhodování restaurátorského týmu o zvolených postupech a konečné podobě digitalizovaného filmu.

Digitalizace a digitální restaurování deseti filmů bude probíhat od počátku dubna 2015 do konce března 2016 v laboratořích Magyar Filmlabor, které jsou od roku 2013 součástí maďarského státní fondu kinematografie, Magyar Nemzeti Filmalap. Dodavatel byl vybrán na základě veřejné soutěže, které se účastnilo pět společností z České republiky, Slovenska, Itálie, Německa a Maďarska. Soutěž kladla důraz na technické vybavení i referenční projekty jednotlivých uchazečů, mohla se do ní přihlásit jen ta studia, která prokazatelně nabízejí nejvyšší kvalitu. Vedle bohatých zkušeností s digitalizací historického materiálu, bezpečného prostředí a zařízení pro práci s nitrátním, vysoce hořlavým filmem, a archivním materiálem vůbec, požadovala značné zkušenosti všech pracovníků, kteří budou s filmem zacházet. Konkrétní požadavky byly kladeny na použitou techniku – musí být na vysoké úrovni, a být přizpůsobená práci s historickým filmem, který může být smrštěný nebo mít poškozenou perforaci.  Vítězné studio Magyar Filmlabor se kromě digitalizace a postprodukce (např. filmu Son of Saul, letos oceněného v Cannes, nominovaného na Oscara a oceněného Zlatým glóbem) věnuje i digitálnímu restaurování, a to i velkých maďarských filmů (např. klasické dílo Miklose Jancsóa Beznadějní (Szegénylegények)).
V Magyar Filmlabor pracují zkušení profesionálové; nicméně projekt digitálního restaurování vedou čeští odborníci, jejichž plný seznam je zde a hlavními restaurátorkami jsou fundované pracovnice NFA Jeanne Pommeau a Tereza Frodlová.

Především díky zapojení sdružení CESNET do projektu budou moci pracovníci NFA celý proces digitalizace řídit, dohlížet a dokumentovat pomocí systémů vzdálené spolupráce, pravidelně budou pořádat inspekční a konzultační návštěvy v Budapešti. Podrobná dokumentace je jednou ze tří zásad platných i v ostatních oborech péče o hmotné kulturní dědictví – vedle nutnosti provádět pouze vratné kroky a neohrozit integritu a další přežití původních materiálů. Poslední dvě jsou zajištěny samotným procesem digitalizace, který sice s původními materiály pracuje (snímá z nich informace a dále s nimi pracuje v digitálním prostředí), ale činí tak velmi opatrně a s minimálním vlivem na ně.

Filmy určené k digitálnímu restaurování v tomto projektu byly vybrány ze seznamu vypracovaného Pracovní skupinou při Filmové radě pro Ministerstvo kultury ČR v ledenu 2010 (Návrh koncepce digitalizace, pdf).