Lidé

Na projektu se podílí řada zaměstnanců napříč téměř všemi odděleními Národního filmového archivu a několik externistů. Bez zápalu a nasazení každého jednotlivce a hladké týmové spolupráce by digitalizační projekt nebývalých rozměrů nebyl vůbec myslitelný. Všem, kteří se na projektu jakoukoliv měrou podílejí, tímto srdečně děkujeme.

Management projektu

Martina Nalevanková (Koordinátor projektu, od června 2016)

Anna Batistová (Vedoucí projektu, do května 2016)
Matěj Strnad (Koordinátor projektu, do června 2016)
Barbora Bokšteflová (Vedoucí projektu, od července 2016)
Ariana Horáčková (Administrátor projektu, od října 2016)
Anna Mohaplová (Finanční manažer, od listopadu 2016)
Tereza Vidímová (Administrátor projektu, od listopadu 2016)

Restaurátorský dohled

Jeanne Pommeau (Oddělení akvizice a archivace)
Tereza Frodlová (Sekce audiovizuálních sbírek)

Technický dohled a digitální archivace

Jan Zahradníček (Digitální laboratoř)

Průzkum písemných archiválií

Tomáš Lachman (Vedoucí oddělení písemných archiválií)
Marcela Týfová (Oddělení písemných archiválií)

Průzkum a příprava filmových materiálů

Jana Přikrylová (Vedoucí oddělení akvizice a archivace)
Petra Korábová (Oddělení akvizice a archivace)
Vladimír Altman (Oddělení akvizice a archivace)

Publikace

Lucie Česálková (Vedoucí oddělení výzkumu)
Eliška Malečková (Oddělení výzkumu)

Externí konzultanti

David Šmitmajer
Branislav Daniš
Aleš Rumpel

Na projektu se dále podílejí

Roman Říha (Promítač)
Pavla Janásková (Vedoucí knihovny)
Marie Barešová (Kurátorka Oddělení orální historie)
Briana Čechová (Vedoucí oddělení kurátorů)
Tomáš Žůrek (Vedoucí obchodního oddělení)
Stanislav Novák (Promítač)

Norská národní knihovna

Lars Gaustad (Senior Preservation Advisor)
Eirik Frisvold Hanssen (Head of Film and Broadcasting Section)

Sdružení CESNET

Michal Krsek
Lukáš Ručka
Miroslav Bauer
Bohuš Získal