O projektu Digitální restaurování českého filmového dědictví

„Digitální restaurování českého filmového dědictví“ je projekt programu CZ 06 „Kulturní dědictví a současné umění“, podpořeného zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EHP) – Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem. Projekt je spolufinancován Ministerstvem kultury České republiky. Partnery projektu jsou Norská národní knihovna a CESNET.

Číslo projektu:   EHP-CZ06-PDP-1-001-2014
Celkové výdaje (rozpočet):     26 500 000 Kč
Zahájení:      29. července 2014
Ukončení:     30. dubna 2017
 
Projekt se zaměřuje na zachování a zpřístupnění českého filmového dědictví v nových technologických podmínkách. Primárním cílem je digitalizace a digitální restaurování vybraných 14 filmů, respektive filmových programů. Digitalizace je tu nezbytným nástrojem pro zpřístupnění archivních snímků, které jsou nedílnou součástí naší společné kulturní historie, pomocí moderních technologií (nosiče Blu-ray, televizní vysílání ve vysokém rozlišení, moderní kina s digitální projekcí). Výběr filmů a filmových programů vycházel ze seznamu „200 českých filmů pro první etapu digitalizace“ vytvořeného Pracovní skupinou při Filmové radě pro Ministerstvo kultury ČR v roce 2010.

V době plánování projektu nedisponoval Národní filmový archiv vlastním digitalizačním workflow, digitalizace a digitální restaurování tedy bylo naplánováno u externího dodavatele, který měl být vybrán veřejnou zakázkou. Samotné digitalizaci ovšem předchází náročná a dlouhá příprava, která leží na bedrech NFA. Jsou prováděny rozsáhlé rešerše k výrobě a uvádění jednotlivých titulů, pečlivě připravovány filmové materiály, které mají sloužit jako zdrojové pro digitalizaci nebo jako referenční pro restaurování. Během digitalizace u externího dodavatele dohlížejí archiváři, kurátoři a restaurátoři NFA na celý proces na místě i pomocí prostředků elektronické komunikace z pracovišť v Praze. Do projektu se tak zapojí oddělení a jednotlivci napříč celým NFA, pro vybrané aktivity oslovujeme také externí odborníky. Seznamte se s naším projektovým týmem.

Klíčová je v tomto projektu úloha partnerů – Norské národní knihovny a sdružení CESNET. Norská národní knihovna má bohaté zkušenosti s digitalizací nejen audiovizuálních děl, ale také jiných archivních a kulturních předmětů. S kolegy z vybraných oddělení Norské národní knihovny jsme naplánovali tři společné workshopy, během kterých dojde k vzájemné výměně zkušeností v oblasti péče o audiovizuální dědictví. Odborníci ze sdružení CESNET zajistí internetové propojení s externím dodavatelem, které nám umožní vzdáleně dohlížet na podstatné momenty práce na digitalizaci a digitálním restaurování.

V centru projektu je zpřístupnění samotných konkrétních kinematografických děl díky digitalizaci. Stejně důležité pro nás je připomínat společenské, kulturní a technické okolnosti, za kterých tyto filmy vznikly, seznamovat širokou veřejnosti s odcházejícím médiem kinematografického filmu a prohlubovat povědomí o domácí filmové kultuře v minulosti. Proto plánujeme, vedle široké distribuce filmů v digitalizovaných kinech a vydání vybraných z nich na DVD a Blu-ray, také práci na popularizačních publikacích věnovaných nejen konkrétním filmům, ale kinematografii obecně, prezentovat projekt na vybraných domácích filmových festivalech a pořádat přednášky a diskuze.