Adelheid

adelheid_scanObraz byl digitalizován z originálního negativu na materiálu Eastmancolor. Obraz byl digitalizován v rozlišení 4K, pracovní a finalizační rozlišení bylo na základě testů stanoveno na 2K. Viditelná část obrazu je vymezena normou pro projekční okeničku s poměrem stran 1:1,37; v tomto formátu byl film promítán v době svého prvního uvedení.

V NFA se vedle originálního negativu a duplikačního pozitivu zachovalo pět kopií na materiálu Orwocolor, z nichž byla vybrána jedna coby nejvhodnější pro barevnou referenci. Barevné podání digitalizované verze filmu se tak odvíjí od této konkrétní filmové kopie na materiálu Orwocolor.

Možné zdroje pro digitalizaci zvuku byly: zvukový negativ, duplikační pozitiv a pozitivní kopie; na základě testů byl za nejvhodnější zdroj vybrán zvukový negativ.