Publikace

První vydanou publikací je sborník příspěvků semináře Archivní film dnes, který je k dispozici ke stažení v následujících verzích:
Archivní film dnes – E-kniha (15 MB),
Archivní film dnes – E-kniha jednostránková (12 MB).

Ediční plán:

 

Tři oříšky pro Popelku, Pavel Skopal (ed.)

Kolektivní monografie českých, německých a norských autorů zabývající se produkcí a následným „životem“ populární pohádky Tři oříšky pro Popelku. Jednotlivé studie jsou soustředěny kolem tří témat: vznik filmu v prvních letech normalizace, pozitivní přijetí u diváků a filmové kritiky, a neustávající popularita, která Popelce v některých zemích přinesla kultovní status.
Kniha je dostupná v e-shopu Národního filmového archivu.

 

Pavel Juráček: Ze života tajtrlíků. Články, úvahy, rozhovory z let 1954 – 1978, uspořádal Pavel Hájek

Společný svazek Knihovny Václava Havla a Národního filmového archivu vůbec poprvé mapuje snad nejméně známou tvář jedné z klíčových postav české filmové „nové vlny“ 60. let minulého století: Představuje Pavla Juráčka jako publicistu – jako autora, který se nezabývá jen svým světem (jak by leckterého čtenáře jeho Deníku mohlo napadnout), ale kterému jde také o stav společnosti, o její kulturní a myšlenkovou úroveň. Reprezentativní výbor z dohledaných textů sleduje jeho cestu od článků zveřejňovaných ve venkovských, městských a studentských novinách (50. léta), přes úvahy a komentáře publikované ve významných kulturních časopisech (60. léta) až po názory a postoje obsažené v rozhovorech, poskytnutých při nejrůznějších příležitostech v 60. – 70. letech. Řada textů zde vychází vůbec poprvé, velká část dříve otištěných prací se tu objevuje v podobě převzaté z nedávno objevených rukopisů a autorských strojopisů.
Předpokládaný termín vydání: duben 2017

Zloději tmy
, Alexandra Moralesová, Lucie Bokšteflová

Kniha seznamuje mladé čtenáře s filmovou technologií prostřednictvím dobrodružného příběhu tří dětských hrdinů pocházejících ze světa, který nezná tmu. Světlo a tma jsou poznávány jako dva neoddělitelné principy, bez nichž by nebyl možný život ani film. Publikace upozorňuje na dostupnost a udržitelnost filmu skrze alternativní přístupy a vybízí čtenáře k samostatné tvůrčí činnosti.
Předpokládaný termín vydání: červen 2017

 

Zpět k českému filmu, Lucie Česálková (ed.)

Obsáhlá kolektivní monografie vychází z výzkumného projektu „Digitální restaurování českého filmového dědictví“. Snímky, které prošly restaurováním, slouží jako východiska k nastínění obecnějších trendů v české kinematografii v průběhu 20. století, ať už se týkají financování filmu, jeho dramaturgie, cenzury či techniky. Publikace vychází v české i anglické jazykové verzi.
Předpokládaný termín vydání: červenec 2017