Špalíček

Zpět v kinech od 23. 3. 2017

Československo 1947 / 85 min. / černobílý / DCP & Blu-ray / přístupný / anglické podtitulky

režie. scénář, výtvarná práce a návrhy loutek → Jiří Trnka / kamera → Vladimír Novotný, Emanuel Franek / střih → Jiří Trnka, Helena Lebdušková / hudba → Václav Trojan / animátoři → Bohuslav Šrámek, Břetislav Pojar, Zdeněk Hrabě, Stanislav Látal

První celovečerní loutkový film Jiřího Trnky poeticky zobrazuje lidové zvyky a tradice, po staletí udržované na českém venkově. Filmová suita, na motiv Alšova Špalíčku národních písní, sestává ze šesti na sebe navazujících částí, situovaných do jednotlivých ročních období. Lyrické vyprávění a hru prostých loutek, inspirovaných lidových uměním, dokresluje hudba Václava Trojana s motivy lidových písní, zpívaných dětmi z Kühnova sboru. Snímek, oceněný mj. Zlatou medailí na MFF v Benátkách, vznikl spojením šesti původně samostatných krátkých filmů (Masopust, Jaro, Legenda o sv. Prokopovi, Pouť, Posvícení, Betlém). Jiří Trnka, jenž se podílel nejen na tvorbě loutek a dekorací, ale i na scénáři, zde mohl naplno uplatnit své plastické cítění a scénografický talent, a vtisknout tak novou podobu žánru loutkového filmu, dosud považovanému spíše za nenáročný útvar. Spolu s Hermínou Týrlovou či Karlem Zemanem tak odstartoval vrcholnou éru českého loutkového, potažmo animovaného filmu, oceňovaného i na mezinárodních filmových festivalech.

 […] zatímco filmová kritika spravedlivě zhodnotila a vyzvedla nesmírné výtvarné a hudební hodnoty díla, filmové obecenstvo se zaleklo jeho avantgardnosti a odsoudilo „Špalíček“ svým nezájmem i některými zřejmými projevy odporu k „neúspěchu“. Film, nad jehož dvěma díly ustrnulo zahraniční obecenstvo na festivalu v Benátkách i jinde v obdivu a neskrblilo nadšenými pochvalami, běžel v pražském premiérovém kině před poloprázdným sálem.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska a spolufinancováno Ministerstvem kultury České republiky.
Partnery projektu jsou Norská národní knihovna a CESNET.

[Bk (1958): Špalíček. Filmová kartotéka 10, č. 17, s. [4].]