Případ pro začínajícího kata

Obraz byl digitalizován z originálního negativu natočeného na materiálu Kodak, Ilford a Orwo. Obraz byl digitalizován v rozlišení 4K, pracovní a finalizační rozlišení bylo na základě testů stanoveno na 4K. Viditelná část obrazu je vymezena normou pro projekční okeničku s poměrem stran 1:1,37. V tomto formátu byl film promítán v době svého prvního uvedení.

V NFA se vedle originálního negativu a duplikačního pozitivu zachovalo také osm kopií na materiálu Orwo. Z nich byla vybrána jedna coby nejvhodnější reference tonálního podání. Tonalita digitalizované verze filmu se tak odvíjí od této konkrétní filmové kopie na materiálu Orwo.

Možné zdroje pro digitalizaci zvuku byly: negativ zvuku, duplikační pozitiv a distribuční kopie. Na základě testů byl za nejvhodnější zdroj vybrán duplikační pozitiv.

PRIPAD_PRO_KATA_PRED_02 PRIPAD_PRO_KATA_RESTAUROVANO_02 PRIPAD_PRO_KATA_PRED_03 PRIPAD_PRO_KATA_RESTAUROVANO_03 PRIPAD_PRO_KATA_PRED_04 PRIPAD_PRO_KATA_RESTAUROVANO_04