Ikarie XB 1

Obraz byl digitalizován z originálního negativu na materiálu Kodak a v rozlišení 4K, pracovní a finalizační rozlišení bylo na základě testů stanoveno na 4K. Viditelná část obrazu je vymezena normou pro projekci formátu Cinemascope s optickou zvukovou stopou s poměrem stran 1:2,35. V tomto formátu byl film promítán v době svého prvního uvedení.

V NFA se vedle originálního negativu a duplikačního pozitivu zachovaly tři kopie na materiálu Kodak a Agfa. Z nich byla vybrána jedna coby nejvhodnější pro referenci tonálního podání. Tonalita digitalizované verze filmu se tak odvíjí od této konkrétní filmové kopie na materiálu Agfa.

Možné zdroje pro digitalizaci zvuku byly: negativ zvuku, duplikační pozitiv a pozitivní kopie. Na základě testů byl za nejvhodnější zdroj vybrán negativ zvuku.