Filmy Jana Kříženeckého

Zpět v kinech od 30.8.2018

Film objednávejte na Disfilm.cz, dostupný na DCP a Blu-ray. Při prezentaci Pásma je nezbytné uspořádat odbornou přednášku/úvod z řad pracovníků NFA přibližující kulturně historický kontext a proces restaurování daného díla.

Iva Žáková / iva.zakova@nfa.cz

Michal Brezovský / michal.brezovsky@nfa.cz