Filmy Jana Kříženeckého

Filmy Jana Kříženeckého / komentované pásmo 60 minut / DCP

Pásmo krátkých dokumentárních snímků, aktualit a hraných skečů průkopníka českého filmu Jana Kříženeckého přibližuje úplné počátky domácí kinematografie mezi lety 1898 až 1911. Kolekce „oživených obrazů“, jak uváděl dobový reklamní slogan, zahrnuje veškerou dochovanou domácí produkci uvedeného období a dokumentuje nejen dobové atrakce, zajímavosti a významné události, ale také úplné počátky české hrané tvorby na příkladu tří jednozáběrových groteskních snímků s kabaretiérem Josefem Švábem-Malostranským v hlavní roli.

Kromě nesporné dokumentární hodnoty poskytuje kolekce také povědomí o samých počátcích a vývoji vyjadřovacích prostředků filmu na přelomu 19. a 20. století. A to navzdory skutečnosti, že rané Kříženeckého snímky, pořízené kamerou, zakoupenou od Lumièrovy firmy, vznikly bez vážnějších ambicí, pouze jako atrakce ku příležitosti Výstavy architektury a inženýrství v Praze roku 1898 a nestaly se základem systematické filmové výroby v českých zemích.

Komentované pásmo digitalizovaných filmů Jana Kříženeckého vychází z několikaleté práce na jejich kompletaci a porovnání. Digitalizovány byly jak originální kamerové negativy, tak původní kopie i další nosiče. První filmy vzniklé na našem území je tak možné prezentovat v podobě, která zdůrazňuje jejich pestrost a materialitu. Hudební doprovod k filmovému pásmu vytvořil Jan Burian mladší. Projekcí provádí filmová historička či historik z Národního filmového archivu. 

V první části pásma diváci uvidí krátké výjevy z pražského života, které Kříženecký prezentoval na Výstavě architektury a inženýrství. Obrazy výstavního života se zde potkávají se záznamy všednodenních aktivit, jako jsou sokolská cvičení, hasičské výjezdy nebo koupání na plovárně. Další pasáž mapuje Kříženeckého příležitostné filmové aktivity z let následujících. Vedle různých oslav a průvodů bude k vidění například unikátní jízda otevřenou tramvají nebo reportáž z koňských dostihů. Poslední úsek bude věnovaný filmům takzvaně hraným, nejprve humorným výstavním scénkám s Josefem Švábem-Malostranským, následně divadelní vložce o Satanovi.

Filmy:
Výjevy z pražského života (1898)

Svatojánská pouť v českoslovanské vesnici
Defilování vojska o Božím těle na Královských Hradčanech
Polední výstřel na Mariánských hradbách
Přenesení kolébky Františka Palackého z Hodslavic na Výstaviště
Cyklisté
Staroměstští hasiči
Žofínská plovárna
Voltýžování jízdního odboru Sokola pražského
Cvičení s kužely Sokolů malostranských

Výjevy z pražského života II. (1901–1911)

Slavnostní vysvěcení mostu císaře Františka I.
Slavnost otevření nového Čechova mostu
První den jarních dostihů pražských
Jízda Prahou otevřenou tramvají
Kočárová doprava
Pomník Františka Palackého před dokončením
Oslava uspořádaná na počest 550letého c. k. privilegovaného sboru městských ostrostřelců v Praze

Hrané filmy
Dostaveníčko ve mlýnici
Výstavní párkař a lepič plakátů
Smích a pláč
Satanova jízda po železnici

Jednou z nejzajímavějších výstavních atrakcí bude český kinematograf, jenž ve vědeckém divadle „Uranii“ na výstavě bude produkovati „živé fotografie“ a svou přesností, docílenou na základě výzkumů nejnovějších, předčí podobné podniky cizí. […] Představení tato budou pozoruhodna zvláště tím, že budou předváděti živé výjevy ze života českého vůbec a pražského zvláště a jmenovitě i ze života výstavního, tak že jest úplně možná, že mnohý návštěvník výstavy uzří při nich i sama sebe „živého“. Jediné nebezpečí, jež jest spojeno s kinematografem, ale nebude snad na závadu, mohlo by býti asi to, že by dovedl veřejně prozraditi i nějaké – dostaveníčko. Každým způsobem budou představení tohoto českého kinematografu velice zajímavá a zábavná.

[Český kinematograf. Národní listy 38, 1898, č. 125 (6. 5.), s. 3.]

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska a spolufinancováno Ministerstvem kultury České republiky.

Partnery projektu jsou Norská národní knihovna a CESNET.