Daleká cesta

Cílem digitálního restaurování bylo zpřístupnit film v podobě co nejbližší tomu, jak jej mohli
vidět diváci v době jeho prvního uvedení v roce 1949. Ve filmu byly proto ponechány prvky,
které vznikly při natáčení nebo laboratorním zpracování, a jsou tedy dokladem dobových
technologií a tvůrčích postupů. Zdrojem pro digitalizaci byly filmové materiály uložené v Národním filmovém archivu. Obraz i zvuk byly digitalizovány z duplikačního pozitivu. Restaurování pod dohledem Národního filmového archivu proběhlo ve studiu Universal Productions Partners v Praze v roce 2019.