Bílá nemoc

Obraz byl digitalizován z originálního negativu na materiálu Kodak. Jako sekundární zdroj pro doplnění chybějících okének byl použit duplikační pozitiv. Obraz byl digitalizován v rozlišení 4K, pracovní a finalizační rozlišení bylo na základě testů stanoveno na 4K. Viditelná část obrazu je vymezena normou pro projekční okeničku s poměrem stran 1:1,37. V tomto formátu byl film promítán v době svého prvního uvedení.

V NFA se vedle originálního negativu, dvou duplikačních pozitivů a dvou duplikátních negativů zachovaly také čtyři kopie na materiálech Orwo a Ferrania. Z nich byla vybrána jedna coby nejvhodnější pro referenci tonálního podání. Tonalita digitalizované verze filmu se tak odvíjí od této konkrétní filmové kopie na materiálu Ferrania.

Možné zdroje pro digitalizaci zvuku byly: negativ zvuku, kombinovaný duplikátní negativ, duplikační pozitivy a distribuční kopie. Na základě testů byl za nejvhodnější zdroj vybrán duplikační pozitiv.