01/04

Byla podepsána smlouva s Magyar Nemzeti Filmalap

Dne 26. 3. 2015 byla podepsána smlouva s externím dodavatelem služeb digitalizace a digitálního restaurování na deset filmů a filmových programů v rámci projektu ,,Digitální restaurování českého filmového dědictví“. Dodavatel byl vybrán na základě veřejné zakázky, která kladla vysoké nároky na předchozí zkušenosti s historickými filmy, technické vybavení přizpůsobené pro zacházení s filmovými archiváliemi a bezpečné zacházení se všemi poskytnutými zdrojovými a referenčními materiály. Speciální požadavky byly kladeny na uložení a digitalizaci filmů na hořlavé nitrátní podložce. Do soutěže se přihlásilo 5 firem a konsorcií z ČR a Evropy, které prošly náročným procesem dokládání potřebné kvalifikace.

Vítězem se staly budapešťské laboratoře Magyar Filmlabor. Ty mají bohaté zkušenosti sahající až do 60. let minulého století, dodnes pracují nejen s digitální kinematografií, ale také s kinematografickým filmem. Digitalizací se zabývají přes deset let. Od roku 2013 jsou součástí maďarského státního fondu kinematografie Magyar Nemzeti Filmalap.

Tato společnost také vyhrála zakázku na digitalizaci a digitální restaurování filmu Staré pověsti české, kterou v současnosti dokončují.