26/05

Výstupem semináře Archivní film dnes bude brožura

25. května úspěšně a za hojné účasti proběhl seminář Archivní film dnes.

Velkou pestrost postupů a přístupů, které představili mluvčí z několika evropských zemí, shrne brožuře, kterou vydáme během léta v češtině. Pro další informace sledujte tyto webové stránky a facebookový profil NFA.