18/05

Soutěž o nejlepší studentskou esej

Národní filmový archiv vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou esej na téma zpřístupňování archivních filmů. Zajímá nás perspektiva, jakou studenti vysokých škol nahlížejí na archivní filmy. Proč, kde a jak se na ně dívají? Jak tyto snímky figurují v jejich studijních programech a podle čeho si pak vybírají filmy ve volném čase? Jak se stávají filmy podle studentů ,,starými“ a co specifického je činí archivními? Je důležité seznamovat širokou veřejnost s filmovým dědictvím? Pokud ano, ptáme se, jakým způsobem by se měla díla zpřístupňovat. Dne 26. května 2015 se bude v Městské knihovně v Praze konat seminář Archivní film dnes. O zkušenosti s digitalizováním a zpřístupňováním archivních audiovizuálních sbírek se zde podělí domácí a zahraniční hosté. Neváhejte proto na seminář přijít a zapojit se do studentské soutěže. Své eseje v délce 5 až 10 normostran zasílejte do 30. června na adresu eliska.maleckova@nfa.cz. Nejlepší eseje vybrané odbornou porotou budou odměněny publikacemi NFA a volnými vstupenkami do kina Ponrepo. Oceněné texty budou uveřejněny také na stránkách projektu „Digitální restaurování českého filmového dědictví“ eea.nfa.cz. Každý účastník soutěže bude zařazen do adresáře projektu a bude získávat pravidelné informace o jeho průběhu a pozvánky na další akce.