15/04

Připravujeme další veřejnou zakázku na digitalizaci

Hledáme dodavatele digitalizace pro další čtyři filmy, které díky uspořeným prostředkům v rámci našeho projektu zpřístupníme. Tak jako v předchozím případě vypíšeme otevřenou veřejnou zakázku a uchazeči budou muset prokázat dostatečné zkušenosti i adekvátní vybavení. Vypsání veřejné zakázky plánujeme na začátek května, již nyní jsou však předběžné informace o ní k dispozici na oficiálních věstnících. Viz http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/en/Form/Display/574122 a http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114337-2015:TEXT:CS:HTML&src=0.