Žert

Zpět v kinech od 14. července 2022

Film objednávejte na Disfilm.cz, dostupný na DCP a Blu-ray, s anglickými podtitulky.

K tomuto filmu nabízíme na vyžádání zhruba 5 minutový úvod obsahující zajímavosti a kulturně-historické kontexty.

Iva Žáková / iva.zakova@nfa.cz

Michal Brezovský / michal.brezovsky@nfa.cz