Zborov

Zpět v kinech od 8. 11. 2018

Československo 1938 / 109 min. / černobílý / DCP & Blu-ray / přístupný / anglické podtitulky

Režie  → J. A. Holman, Jiří Slavíček / Scénář → J. A. Holman / Námět  → Rudolf Medek / Kamera  → Josef Střecha / Střih → Jan Kohout / Zvuk → Vilém Taraba / Architekt → Jan Zázvorka / Hudba → Otakar Jeremiáš / Hrají → František Smolík, Marie Ptáková, Ladislav Boháč, Vladimír Šmeral, Jarmila Beránková, Václav Trégl a další  

V červenci 1917 se u ukrajinského Zborova odehrála bitva, v níž českoslovenští legionáři, do té doby roztroušení po východní frontě, poprvé bojovali jako armádní jednotka. Celovečerní film Zborov zachycuje prostřednictvím osudů několika postav řadu událostí, které bitvě předcházely. Především ale vyniká rekonstrukcí válečných bojů, která obstojí i před dnešním divákem. Když se na konci 30. let schylovalo k válce, film se častěji obracel k tematice československé historie a státnosti. Podle námětu legionáře a spisovatele Rudolfa Medka vznikl film Zborov, inspirovaný zkušenostmi z 1. světové války. Jeho značná část se odehrává v Plzni, kde strojírenské závody musely vyzbrojovat rakouskou armádu a kde se vyvinul silný protirakouský odboj. Film vrcholí bitvou u Zborova. Nečekaný úspěch špatně vyzbrojených legionářů z ní udělal mezník v usilování o samostatný stát. Stala se námětem knih, básní a v roce 1928 se objevila v němém snímku Za československý stát. Rekonstrukce ve filmu Zborov je technicky o poznání vyspělejší a stejně jako celý film dostala v době svého vzniku nový, aktuální význam. Realizaci zdržely konkurenční střety a jiné spory. Premiéra se proto neuskutečnila k 20. výročí bitvy v roce 1937, ale až v pomnichovské atmosféře začátkem roku 1939.

Film byl digitálně restaurován pod dohledem restaurátorky Národního filmového archivu Jeanne Pommeau ve studiu Universal Partner Production za podpory Ministerstva kultury České republiky.