Staré pověsti české

Československo 1963 / 85 min. / barevný / DCP & Blu-ray / přístupný / anglické podtitulky

režie → Jiří Trnka / scénář → Jiří Trnka, Jiří Brdečka / kamera → Ludvík Hájek, Emanuel Franek / střih → Miroslav Hájek / hudba → Václav Trojan / výtvarník → Jiří Trnka

Klasický loutkový snímek Jiřího Trnky patří k předním dílům zlatého fondu české kinematografie. Dodnes překvapuje novátorským pojetím loutkového filmu a uměleckou komplexností. Syžet vychází ze stejnojmenného díla Aloise Jiráska, avšak Trnka a spisovatel Miloš V. Kratochvíl se při psaní filmové povídky opírali i o Kosmovu kroniku nebo výsledky archeologických výzkumů. Základem je šest epizod z dávnověku Čechů, od jejich příchodu do nové vlasti pod vedením vojvody Čecha, přes legendy o Bivojově souboji s nebezpečným kancem, o Libuši a Přemyslovi, o dívčí válce a o Horymírovi a jeho věrném koni Šemíkovi až k závěrečné báji o Lucké válce. Epizody jsou propojeny komentářem a plynule na sebe navazují, avšak v cizině byly někdy uváděny i samostatně. Ve výtvarné stránce Trnka vycházel z historických poznatků, ale zároveň se musel přizpůsobit zažitému vizuálnímu stereotypu, spojenému s malbami či ilustracemi Josefa Mánesa, Antonína Procházky, Mikuláše Alše a Věnceslava Černého. Vytvořil velké množství loutek se stylizovanými a zároveň individualizovanými tvářemi a věnoval se nejen protagonistům, ale také velkým davovým scénám, což kladlo značné nároky na animátory i další členy štábu. Důraz byl rovněž kladen na provedení kostýmů a rekvizit. Zvuková složka se kromě hlasů několika vypravěčů z řad slavných českých herců a neotřele vytvořených ruchů skládá z bohatého hudebního doprovodu Václava Trojana, jenž vychází z určitých představ o dobové hudbě, kombinovaných s klasickou symfonickou hudbou, ale zejména z české lidové tradice, což se projevuje v dramaturgickém využití různých písní. Při restaurování původního materiálu nebylo cílem vytvořit ideální podobu, nýbrž maximálně se přiblížit stavu, v němž byl film poprvé uveden.