Skřivánci na niti

Film Skřivánci na niti byl vyroben v roce 1969. Přestože byl tvůrčí tým nucen několik scén po dokončení filmu vystřihnout, jeho veřejné promítání bylo zakázáno. Premiéra se uskutečnila až v roce 1990. Při té příležitosti byly do filmu vráceny i vystřižené scény. K této verzi z roku 1990 směřovalo i digitální restaurování. Zdrojem pro digitalizaci byly originální negativ obrazu a originální negativ zvuku. Materiály jsou uloženy v Národním filmovém archivu. 


Digitální restaurování tohoto filmu z daru paní Milady Kučerové a pana Eduarda Kučery realizoval Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary ve spolupráci s Národním filmovým archivem a Státním fondem kinematografie ve společnostech UPP a Soundsquare v roce 2021. Film byl digitálně restaurován za použití výstupů projektu NAKI DF13P01OVV006 Metodiky digitalizace národního filmového fondu.