Kouř (1990)

Cílem digitálního restaurování bylo zpřístupnit film v podobě co nejbližší tomu, jak jej mohli vidět diváci v době jeho prvního uvedení v roce 1991. Ve filmu byly proto ponechány prvky, které vznikly při natáčení nebo laboratorním zpracováním, a jsou tedy dokladem dobových technologií a tvůrčích postupů. Zdrojem pro digitalizaci byly filmové materiály uložené v Národním filmovém archivu. Obraz byl digitalizován z originálního kamerového negativu a magnetického záznamu zvuku.

Digitální restaurování tohoto filmu z daru paní Milady Kučerové a pana Eduarda Kučery realizoval MFF Karlovy Vary ve společnostech UPP a Soundsquare ve spolupráci s Národním filmovým archivem a Státním fondem kinematografie v roce 2020.