Extase

Extase byla původně vyrobena ve třech jazykových verzích – české, německé a francouzské a další verze později vznikaly zejména kvůli cenzurním zásahům či rozhodnutím distributorů a podobně. Cílem restaurování je zpřístupnit film v původní české jazykové verzi, která vstoupila do distribuce v roce 1933 a o rok později byla uvedena na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách.

Pro restaurování zvuku i obrazu bylo třeba kombinovat mnoho různých materiálů a prvků, pouze ale takových, které byly prokazatelně přítomné v původní české verzi. K restaurování sloužilo šest zdrojů – filmové materiály uchované v Cinémathèque suisse, Danish Film Institute, Filmmuseum München a francouzském CNC. Ze sbírky Národního filmového archivu byl použit duplikační negativ a duplikační pozitiv.

Digitální restaurování tohoto filmu z daru paní Milady Kučerové a pana Eduarda Kučery realizoval Národní filmový archiv ve spolupráci s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary ve studiu
L´Immagine Ritrovata.

K restaurování přispěli zapůjčením filmových materiálů a pomocí při rozsáhlých rešerších British Film Institute, Cinémathèque16, Cinémathèque suisse, CNC, Danish Film Institute, Filmarchiv Austria, Filmarchiv München, Gaumont a Slovenský filmový ústav.

Více o restaurování se dočtete v rozhovoru s restaurátorkou Jeanne Pommeau a kurátorem zvuku a hudby Jonášem Kucharským na Filmovém přehledu.