Dobrý voják Švejk

Obraz byl digitalizován z I. originálního negativu[1] na materiálu Agfacolor. Jako sekundární zdroj pro doplnění sekvence s vkopírovanými úvodními titulky, která v originálním negativu chyběla, byla použita jediná distribuční kopie, ve které se sekvence zachovala. Obraz byl digitalizován v rozlišení 4K, pracovní a finalizační rozlišení bylo na základě testů stanoveno na 4K. Viditelná část obrazu je vymezena normou pro projekční okeničku s poměrem stran 1:1,37. V tomto formátu byl film promítán v době svého prvního uvedení.

V NFA se vedle dvou originálních negativů a inverzního duplikátního negativu zachovaly čtyři kopie z různých období na materiálech Agfacolor, Orwocolor a Eastmancolor. Kvůli výrazné barevné degradaci dobových kopií nebylo možné vybrat ze sbírek NFA barevnou referenci. Proto byly s dotazem na materiály k tomuto filmu osloveny zahraniční archivy. Jako nejvhodnější pro barevnou referenci byla vybrána kopie z německého Bundesarchiv-Filmarchiv. Barevné podání digitalizované verze filmu se tak odvíjí od této konkrétní filmové kopie na materiálu Agfacolor.

Možné zdroje pro digitalizaci zvuku byly: negativ zvuku (I.) a pozitivní kopie. Na základě testů byl za nejvhodnější zdroj vybrán negativ zvuku.

[1] Vzhledem k absenci kvalitních rozmnožovacích materiálů pro barevný film se v Československu v 50. letech zavedla praxe výroby dvou kamerových negativů. Scénu standardně snímala jedna kamera a z opakovaného jetí se posléze vybraly dva nejlepší záběry, které byly sestřiženy do dvou negativů, přičemž k výrobě distribučních kopií se obvykle používal jen jeden z nich (označovaný jako „negativ I.“). Oba negativy se od sebe odlišovaly nejen obsahem záběrů (např. změny v pohybu herců nebo kamery), ale nepatrně i délkou. Druhý negativ (II.) mohl sloužit buď jako záložní, nebo – v případě rozsáhlé mezinárodní distribuce – jako zdrojový materiál pro výrobu kopií určených pro zahraniční trh.