11/09

Archiv a digitalizace: vyšla tematická Iluminace

Druhé letošní číslo časopisu pro teorii, historii a estetiku filmu se zabývá problematikou digitalizace.

Články k tématu:

Andrea Meneghelli
Aspoň filmy se zachrání?
Úvahy filmového archiváře nad digitalizací

Oliver Hanley – Adelheid Heftbergerová
Digitální přístup k archivním sbírkám spojeným s filmem pohledem zasvěcených

Franziska Hellerová
Proč se zabývat dějinami filmu?
Několik poznámek k otázce, jak digitalizace mění náš obraz minulosti

Peter Walsh
Zrod digitálních videoték a přetrvávání archivního impulzu

Překlenout propast mezi analogovými dějinami filmu a digitální technologií.
Rozhovor s Barbarou Flueckigerovou

Časopis Iluminace je k dostání v e-shopu NFA.