29/06

O slavnosti a hostech ve Varech

Film Jana Němce bude uveden na 55. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Poté bude v digitalizované verzi k dispozici všem kinům v České republice. Za uvedením a navrácením filmu zpět do kin stojí Národní filmový archiv.


Subverzivní podobenství
O slavnosti a hostech z roku 1966 je po filozofickém dramatu Démanty noci druhým celovečerním filmem režiséra Jana Němce. Skupina přátel, ztvárněných předními osobnostmi tehdejší československé intelektuální scény, přichází na narozeninovou oslavu vlivného muže. Přestože bodrý hostitel všechny s úsměvem vítá, přibývající varovné signály napovídají, že slavnost v prosluněném odpoledni se může zvrtnout. Praktická, všední a docela obyčejná krutost mocenského uspořádání se projeví naplno, když jeden z hostů odmítne dál předstírat, že nevidí nebezpečí, které se kolem hostů svírá, a oslavu opustí. 

Dobové autority si studii patologických společenských vztahů vyložily jako protisocialistickou politickou alegorii. Poté, co se film v roce 1968 nakrátko dostal do kin, bylo jeho další promítání zakázáno. Interpretačně otevřená absurdita, v níž kritici spatřovali ozvuky Franze Kafky, Eugèna Ionesca či Luise Buñuela rezonovala také u zahraničních diváků, takže nadále sklízela úspěchy spíše v cizině. Na scénáři se významně podílela spisovatelka, scenáristka a výtvarnice Ester Krumbachová. 

Příběh vzniku filmu O slavnosti a hostech vypovídá o možnostech, jaké Barrandov v 60. letech nabízel tvůrcům, kteří byli odvážní, svobodní a nebáli se velkých témat. Jako prvotní inspirace Krumbachové a Němcovi posloužila fotografie ze slavnostní večeře po předávání Nobelových cen: dlouhý stůl, kolem něj významní hosté a nad tím vším bohatě zdobené lustry. Oba tvůrci vrstvili a rozvíjeli situace, které se ve filmu řetězí do stále tísnivějšího obrazu moci a jejího zneužívání. Takového zneužívání, které by nebylo možné bez strachu a poslušnosti téměř všech hostů,” komentuje vznik snímku generální ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant.   


Zdrojem pro digitalizaci byly filmové materiály uložené v Národním filmovém archivu. Obraz i zvuk byly digitalizovány z originálního negativu. Digitální restaurování
O slavnosti a hostech z daru paní Milady Kučerové a pana Eduarda Kučery realizoval MFF Karlovy Vary ve společnostech UPP a Soundsquare ve spolupráci s Národním filmovým archivem. Film po karlovarském uvedení poputuje do českých kin. K dispozici všem kinům bude od 2. září 2021.