09/01

„Když se něco archiváliím stane, je to průšvih – jde o zapsaný majetek státu”

Určitě jste věděli, že Národní filmový archiv nepečuje výhradně o filmové materiály. V dalším vydání seriálu o pracovištích NFA se dočtete právě o Oddělení písemných archiválií a o tom, jak se o tyto specifické materiály pečuje. Patří mezi ně třeba i Oscar. Reportáž naleznete zde.