Briana Čechová

Vedoucí oddělení kurátorů

 

„Viděla jsem týdně až deset celovečerních filmů”

Téma diplomové práce Briany Čechové na knihovědě FF UK zní přímo vznešeně: Mitrovští z Nemyšle a jejich knihovna v Loučné nad Desnou. To ale tehdejší adeptce knihovnictví nestačilo a začala souběžně studovat filmovou vědu, kterou zakončila prací Život fotografie ve filmu. Dá se říct, že pro filmové archivnictví to byla skvělá kombinace. Dnes vede v NFA oddělení kurátorů, jehož posláním je odborná péče o filmové sbírky. Oddělení má na starosti především shromažďování maxima informací o audiovizuálních dílech, která už součástí sbírek NFA jsou nebo do nich přicházejí. Skupina dvanácti odborných pracovníků se zabývá všemi kategoriemi filmů – jsou tu odborníci na filmy hrané, dokumentární, animované, zpravodajské i amatérské. Briana dnes kromě své práce vedoucí oddělení spravuje sbírky francouzského, ruského a italského filmu.

Rovnou do Ponrepa

Jako krátká leč zajímavá epizoda se v Brianině životopisu objevuje pozice editorky tiskového oddělení Kanceláře prezidenta republiky za působení Václava Havla. Nicméně už od roku 1993 je její směr jasný. S jejím jménem se od té doby setkáváme v odborných filmových periodicích jako jsou Iluminace, Cinepur, Film a doba nebo Filmový přehled. A po dokončení studií filmové vědy nastoupila rovnou do NFA jako kurátorka sbírkových fondů. Podílela se na stěžejních publikacích Český hraný film a Český animovaný film, editorsky připravila knihu o Všech dobrých rodácích. K její profesi patří úzká spolupráce s festivaly a retrospektivními přehlídkami, na nichž se podílí dramaturgicky, autorsky nebo formou lektorských úvodů. Vedle všech velkých domácích festivalů se to týká také důležitých přehlídek archivních filmů Il Cinema ritrovato Bologna a Le Giornate del cinema muto v Pordenone v Itálii.

Kudy se její cesta k tak jednoznačnému cinefilství ubírala? „To nejsem schopná vystopovat,” uvažuje Briana. „Jako dítě jsem sledovala filmy pro pamětníky a ráda jsem si o filmu četla.” Možná bez nadsázky dnes říká, že všechny filmy, které se promítají v archivní promítací síni Ponrepo už má zhlédnuté: „Byla období, kdy jsem viděla týdně osm až deset celovečerních filmů. Člověk je shromažďoval,” usmívá se vedoucí kurátorů. „V době studií a ještě před tím, než se mi narodila dcera, jsem byla zvyklá jít z práce večer do Ponrepa.” Dnes už je prý její týdenní porce menší, více si vybírá. „To je známá věc, že filmový historik do kina nechodí. Co potřebuji, vidím v „kině Malešická” (studijní projekce NFA). Když jdu do normálního kina, tak poměrně důsledně na francouzské filmy.”

Obrovská práce

Oddělení kurátorů ve spolupráci s oddělením akvizice a archivace a s podporou digitální laboratoře stojí nově za kompletní identifikací filmů Jana Kříženeckého. Díky projektu „Digitální restaurování českého filmového dědictví” bylo možné první české filmy z let 1898 až 1911 poprvé v historii detailně popsat a digitálně zrestaurovat, takže je brzy diváci znovu uvidí na plátnech kin. Nejen pro Brianu Čechovou je to počin mimořádného významu: „Kříženecký je z historického hlediska jistě nejdůležitějším cílem projektu,” říká ve své podkrovní místnosti v sídle NFA v Malešické ulici.

Na výsledném tvaru pracovaly kurátorky Eva Pavlíková a Eva Urbanová. Křehké originály z kamery Jana Kříženeckého i dochované fragmenty, které vznikly opakovaným kopírováním v průběhu uplynulého století, mohly být díky digitální technologii porovnány a sestaveny. Takovou možnost předchozí generace kurátorů a historiků neměly. I pro odbornou veřejnost bude proto úplnou novinkou třeba film První den jarních dostihů pražských z roku 1908. „Obrovská práce,” hodnotí to Briana. „Je to úplný počátek naší kinematografie, nesmírně zajímavá kolekce, která může být pro širokou veřejnost zvláště atraktivní. Zájem o archivní materiály má u nás silnou tradici. Já osobně se dále těším na Případ pro začínajícího kata a Adelheid, díla také zařazená do projektu, ale uznávám, cesta divácky náročnějších filmů do kin může být složitější.”

Text: Štěpánka Matúšková, Foto: Jitka Hejtmanová.