Filmy Jana Kříženeckého

Pásmo krátkých dokumentárních snímků, aktualit a hraných skečů průkopníka českého filmu Jana Kříženeckého přibližuje úplné počátky domácí kinematografie mezi lety 1898 až 1908. Kolekce „oživených obrazů“, jak uváděl dobový reklamní slogan, zahrnuje veškerou dochovanou domácí produkci uvedeného období a dokumentuje nejen dobové atrakce, zajímavosti a významné události, ale také úplné počátky české hrané tvorby na příkladu tří jednozáběrových groteskních snímků s kabaretiérem Josefem Švábem-Malostranským v hlavní roli.

Kromě nesporné dokumentární hodnoty poskytuje kolekce dochovaných snímků Jana Kříženeckého také povědomí o samých počátcích a vývoji vyjadřovacích prostředků filmu na přelomu 19. a 20. století. A to i přesto, že rané Kříženeckého snímky, pořízené kamerou, zakoupenou od Lumièrovy firmy, vznikly bez vážnějších ambicí, pouze jako atrakce ku příležitosti Výstavy architektury a inženýrství v Praze roku 1898 a nestaly se základem systematické filmové výroby v českých zemích.

Jednou z nejzajímavějších výstavních atrakcí bude český kinematograf, jenž ve vědeckém divadle „Uranii“ na výstavě bude produkovati „živé fotografie“ a svou přesností, docílenou na základě výzkumů nejnovějších, předčí podobné podniky cizí. […] Představení tato budou pozoruhodna zvláště tím, že budou předváděti živé výjevy ze života českého vůbec a pražského zvláště a jmenovitě i ze života výstavního, tak že jest úplně možná, že mnohý návštěvník výstavy uzří při nich i sama sebe „živého“. Jediné nebezpečí, jež jest spojeno s kinematografem, ale nebude snad na závadu, mohlo by býti asi to, že by dovedl veřejně prozraditi i nějaké – dostaveníčko. Každým způsobem budou představení tohoto českého kinematografu velice zajímavá a zábavná.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska a spolufinancováno Ministerstvem kultury České republiky.
Partnery projektu jsou Norská národní knihovna a CESNET.

[Český kinematograf. Národní listy 38, 1898, č. 125 (6. 5.), s. 3.]