29/10

Vychází sborník ze semináře „Archivní film dnes“

Na počátku roku 2015 jsme prostřednictvím otevřené výzvy oslovili domácí i zahraniční odborníky, kteří se aktivně věnují zpřístupňování audiovizuálního dědictví, k účasti na semináři „Archivní film dnes“. Příspěvky, které na semináři zazněly, včetně úvodního a závěrečného diskuzního panelu, nyní nabízíme ve sborníku. Tištěnou verzi brožury jsme poprvé představili na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, elektronické verze jsou dostupné ke stažení zde.