24/08

Soutěž o nejlepší studentskou esej zná vítěze

Národní filmový archiv u příležitosti semináře Archivní film dnes vyhlásil soutěž o nejlepší studentskou esej na téma zpřístupňování archivních filmů. Zajímala nás perspektiva, jakou na archivní filmy nahlížejí studenti vysokých škol.

Studentské práce hodnotila porota, ve které zasedli Vlaďka Chytilová z kanceláře Kreativní Evropa – Media, Aleš Rumpel z NFA a Kateřina Svatoňová z katedry filmových studií FF UK. Porotci se rozhodli cenu neudělit, přiznali ale jedné práci čestné uznání:

Porota se jednomyslně shodla na čestném uznání pro esej Ondřeje Nuslauera „Hledání diváka v době zpřístupnění“. Autor textu prokázal kritický přistup k příspěvkům semináře „Archivní film dnes“ a porotu zaujal schopností pokládat relevantní otázky ke způsobům nacházení diváckých komunit.

Esej Ondřeje Nuslauera si můžete přečíst v .pdf zde: Ondřej Nuslauer – Hledání diváka v době zpřístupnění.

Všem soutěžícím děkujeme za zaslané příspěvky.