21/04

Vyzýváme autory ke spolupráci na odborné reflexi digitalizovaných filmů

Výzkumným záměrem bezprostředně navazujícím na náš hlavní digitalizační projekt je zasazení filmů vybraných k digitalizaci do národního, mezinárodního a nadnárodního kinematografického kontextu. Vítáme proto příspěvky, které nahlédnou na produkční, distribuční, recepční nebo archivní historii těchto snímků komparativní metodou. Zajímají nás aspekty estetické, technické, ekonomické, regulační a sociokulturní. Cílem je poskytnout odborné poznatky široké veřejnosti a podnítit její zájem o jednotlivé filmy a jejich historii. Vybízíme proto autory k zasílání příspěvků napsaných čtenářsky přívětivou formou.

Samotná výzva je ke stažení zde.