07/04

Slavnostní uvedení knihy Pavla Juráčka: Ze života tajtrlíků

V rámci 30. ročníku festivalu Finále Plzeň představíme knihu Ze života tajtrlíků Pavla Juráčka – společný svazek Knihovny Václava Havla a Národního filmového archivu. Slavnostní uvedení proběhne 22. 4. 2017 od 18:30 v malém sále Měšťanské besedy v Plzni.

Kromě samotné knihy se můžete těšit na uvedení DVD a Blu-Ray k filmům Případ pro začínajícího kata a Postava k podpírání, na projekci filmu Každý mladý muž nebo na sklenku šampaňského.

Večerem Vás provede Johana Švarcová spolu s hosty Pavlem Hájkem, Michalem Bregantem, Markem Juráčkem a restaurátorkou filmů Případ pro začínajícího kata a Postava k podpírání Jeanne Pommeau.


Pavel Juráček: Ze života tajtrlíků /články, úvahy, rozhovory z let 1954 – 1978/
Uspořádal Pavel Hájek

Společný svazek Knihovny Václava Havla a Národního filmového archivu vůbec poprvé mapuje snad nejméně známou tvář jedné z klíčových postav české filmové „nové vlny“ 60. let minulého století:

Představuje Pavla Juráčka jako publicistu – jako autora, který se nezabývá jen svým světem (jak by leckterého čtenáře jeho Deníku mohlo napadnout), ale kterému jde také o stav společnosti, o její kulturní a myšlenkovou úroveň. Reprezentativní výbor z dohledaných textů sleduje jeho cestu od článků zveřejňovaných ve venkovských, městských a studentských novinách (50. léta), přes úvahy a komentáře publikované ve významných kulturních časopisech (60. léta) až po názory a postoje obsažené v rozhovorech, poskytnutých při nejrůznějších příležitostech v 60. – 70. letech. Řada textů zde vychází vůbec poprvé, velká část dříve otištěných prací se tu objevuje v podobě převzaté z nedávno objevených rukopisů a autorských strojopisů.